ΕΡΓΑ

Κτίριο στην Καλλιθέα

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κοκκίνου-Κούρκουλας 
Εταιρεία Κατασκευής: ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Arcon Constructions 
Έτος κατασκευής: 2009-2010
PHOTO GALLERY