ΕΡΓΑ

Επαγγελματικό κτίριο με γραφεία στο Παρίσι (Γαλλία)

Προμήθεια πλαισίων με άκαμπτο πλέγμα για το κλιμακοστάσιο επαγγελματικού κτιρίου με γραφεία στο Παρίσι (Γαλλία).

Τοποθέτηση: Άγγελος Σπανόπουλος Σιδηροτεχνία
PHOTO GALLERY