ΕΡΓΑ

Κτίριο Shop & Trade (Ελλάδα)

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αρχιτεκτονικό Γραφείο Κοκκίνου-Κουρκουλας
Εταιρεία Κατασκευής:  Arcon Constructions
Έτος κατασκευής: 2009-2010
PHOTO GALLERY