ΕΡΓΑ

Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών

Υαλοβολισμένες ανοξείδωτες βάσεις προθηκών εκθεμάτων στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών.
PHOTO GALLERY