ΕΡΓΑ

MOXY HOTEL

Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών μπαλκονιών με ανοξείδωτο πλέγμα στο ξενοδοχείο MOXY στην Πάτρα. 
PHOTO GALLERY