ΕΡΓΑ

Κ.Π.Ι.Σ.Ν. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Διάφορες ανοξείδωτες και μεταλλικές κατασκευές στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος:
  • 1700τρ.μ. ανοξείδωτα κάγκελα εξωτερικού χώρου
  • Κανάλι απορροής ομβρίων υδάτων μήκους 125m. στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης
  • 3000m2 πρόσοψη τύπου "Métal Déployé" στο κτίριο Car Park 
  • Χειρολαβές και υποκατασκευές με ξύλινες επενδύσεις στην κύρια αίθουσα της Όπερας
PHOTO GALLERY