ΕΡΓΑ

Κτίριο Γαλλικού Στρατού στο Παρίσι

9000m² ανοξείδωτη σχάρα "GERON" στην πρόσοψη του κτιρίου του Γαλλικού Στρατού ( Tour F) στο Παρίσι.

©G.Satre/AIA

Maîtrise d'Œuvre: équipe AIA + F. Hammoutène 
Architecte Mandataire: Christian Bougeard, AIA-Architectes Ingénieurs Associés
PHOTO GALLERY