ΕΡΓΑ

EDENPARK, GERMANY

Διακοσμητικό ανοξείδωτο πλέγμα σε κλιμακοστάσιο του κτιρίου EDENPARK στη Γερμανία.
PHOTO GALLERY