ΕΡΓΑ

Νοσοκομείο στη La Rochelle Γαλλία

Κατασκευή από ανοξείδωτη σχάρα για κάλυψη διαδρόμου στο νοσοκομείο St.Louis στη La Rochelle της Γαλλίας.

Εργολάβος: Montboyer Metal
PHOTO GALLERY