ΕΡΓΑ

"Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Όπερα-Εθνική Λυρική Σκηνή

Χειρολισθήρες, balcony fronts και υποκατασκευές υποδοχής των ξύλινων ακουστικών επενδύσεων στην κύρια αίθουσα της Όπερας.
PHOTO GALLERY